Bytový dům Přibyslav

Oprava okraje střechy bytového domu v Přibyslavi, napojení na stávající krytinu a doplnění sněhových zábran.