Čížov

Novostavba rodinného domu, kde jsme prováděli montáž úžlabí se stojatým falcem proti vodě. Provedeno oplechování komínu se stojatým falcem proti vodě, zafalcovaný do přilehlého úžlabí, které se ve hřebeni spojuje s protějším úžlabím. Z důvodu nedostatečného překrytí krajové tašky dodatečné oplechování krokve z boku.